IELTS Speaking #48 – Topic 2.14: Describe a park/garden you visited and liked/that impressed you.

Lưu ý: Trước khi xem sample answer, các bạn bắt buộc phải xem video Chiến thuật trả lời Speaking Part 2 của mình để biết phương pháp trả lời. Toàn bộ các câu trả lời của mình sẽ đi theo phương pháp mà mình đã nêu và các bạn sẽ thấy Part 2 không còn quá khó như bạn vẫn tưởng

Read more

IELTS Speaking #45 – Topic 3.12: Describe a famous person you know in your country

Dưới đây là follow up question part 3 cho chủ đề “Describe a famous person you know in your country” mà

Read more

Vocabs #2: Negative Words to Describe People

Here below are new words this week. “Negative Words to describe people”. It comes with video which will help you

Read more

IELTS Speaking #39 – Topic 3.9: Describe someone in your family who you really admire

Describe someone in your family who you really admire

Read more

IELTS Speaking #37 – Topic 3.8: Describe a person who once moved to live with you

Dưới đây là follow up question part 3 cho chủ đề “Describe a creative person that you admire” mà các bạn đã

Read more

IELTS Speaking #31 – Topic 2.6: Describe a leader that you admire

Lưu ý: Trước khi xem sample answer, các bạn bắt buộc phải xem video Chiến thuật trả lời Speaking Part

Read more

Pronunciation #31 – Tổng quan về phụ âm

Chào mừng bạn đến với phần tiếp theo của series – phụ âm. Trong chương này, chúng ta sẽ tìm hiểu những lý thuyết và kiến thức phổ quát về phụ âm Anh Mỹ, cách phân loại và những đặc điểm ngoại lệ của từng âm. Để có được kết quả học tập hiệu quả và nhanh chóng, các bạn nhất thiết phải có kiến thức và kỹ năng phát âm nguyên âm vững chắc và thuần thục, bởi không có nguyên âm, chúng ta không thể thực hành luyện tập phụ âm được.

Read more

IELTS Speaking #29 – Topic 3.4: Describe a person who has apologised to you

Dưới đây là follow up question part 3 cho chủ đề “Describe a person who likes travelling by plane” mà các bạn đã theo dõi video hôm trước tại đây

Read more

Pronunciation #30 – Nguyên âm đi cùng /r/

Trước khi đi cụ thể vào bài học này, các bạn cần nắm vững kiến thức và kỹ thuật phát âm âm /ər/ thông qua 2 bài Nguyên âm /ər/ và Luyện tập /ər/ trước đó. Đây sẽ là bài cuối cùng trong phần 2 của series và cũng là bài cuối cùng về nguyên âm Anh Mỹ.

Read more

Pronunciation #29 – Luyện tập /ər/

Những từ “work, turn, bird, early” mặc dù có nguyên âm chữ cái khác nhau, nhưng âm thanh của chúng đều là một. Điều này thường xuyên xảy ra với những nguyên âm được theo sau bởi chữ cái “r” và đặc trưng bởi âm /ər/. Người học tiếng Anh tại nhiều quốc gia thường có xu hướng phát âm theo mặt chữ thay vì theo phiên âm chuẩn, ví dụ như đọc “turn” là “tu+rn” thay vì “tơ+rn” hay đọc “bird” là “bi+rd” thay vì “bơ+rd”.

Read more
Page 1 of 41234