IELTS Speaking #45 – Topic 3.12: Describe a famous person you know in your country

Dưới đây là follow up question part 3 cho chủ đề “Describe a famous person you know in your country” mà

Read more

IELTS Speaking #35 – Topic 2.8: Describe a person who once moved to live with you

Lưu ý: Trước khi xem sample answer, các bạn bắt buộc phải xem video Chiến thuật trả lời Speaking Part 2 của mình để biết phương pháp trả lời. Toàn bộ các câu trả lời của mình sẽ đi theo phương pháp mà mình đã nêu và các bạn sẽ thấy Part 2 không còn quá khó như bạn vẫn tưởng

Read more

IELTS Speaking #33 – Topic 2.7: Describe a creative person that you admire

Trước khi xem sample answer, các bạn bắt buộc phải xem video Chiến thuật trả lời Speaking Part 2 của mình để biết phương pháp trả lời. Toàn bộ các câu trả lời của mình sẽ đi theo phương pháp mà mình đã nêu và các bạn sẽ thấy Part 2 không còn quá khó như bạn vẫn tưởng

Read more

IELTS Speaking #31 – Topic 2.6: Describe a leader that you admire

Lưu ý: Trước khi xem sample answer, các bạn bắt buộc phải xem video Chiến thuật trả lời Speaking Part

Read more

IELTS Speaking #25 – Topic 3.2: A Person Who Likes Travelling by Plane

Dưới đây là follow up question part 3 cho chủ đề “Describe a person who likes travelling by plane” mà các bạn đã theo dõi video hôm trước tại đây.

Read more

IELTS Speaking #24 – Topic 2.2: A Person Who Likes Travelling by Plane

Lưu ý: Trước khi xem sample answer, các bạn bắt buộc phải xem video Chiến thuật trả lời Speaking Part 2 của mình để biết phương pháp trả lời. Toàn bộ các câu trả lời của mình sẽ đi theo phương pháp mà mình đã nêu và các bạn sẽ thấy Part 2 không còn quá khó như bạn vẫn tưởng.

Read more

IELTS Speaking #20 – Chiến thuật trả lời trong Part 2

Rồi đó chính là cấu trúc bài nói mình dùng khi nói part 2. Và trên đây cũng chính là tất cả những nền tảng đầu tiên giúp các bạn chuẩn bị tốt nhất cho phần thi nói part 2. Các bạn hãy xem lại chiến thuật thật kỹ càng mà thử áp dụng cho một số đề nhé. Các video part 2 của mình sẽ làm theo từng cụm chủ đề mà mình đã nói ở trên, bắt đầu từ những đề hay ra gần đây.

Read more

IELTS Speaking #18 – Topic 1.15: Technology

Dưới đây là tổng hợp các câu hỏi và câu trả lời mẫu liên quan đến chủ để Technology. Cùng với đó là những phân tích về cách trả lời câu hỏi cũng như đưa ra các từ vựng mà các bạn có thể sử dụng. Nhưng đọc chưa đủ, hãy kết hợp với việc xem video mẫu mình trả lời để học cách mình phát âm những từ đó như thế nào và CÁCH mình trả lời nhé. Hãy tự trả lời câu hỏi theo ý mình và luyện tập nhiều lần để nói tự nhiên nhé. Cheers!

Read more

IELTS Speaking #17 – Topic 1.14: Environment

Dưới đây là tổng hợp các câu hỏi và câu trả lời mẫu liên quan đến chủ để Environment. Cùng với đó là những phân tích về cách trả lời câu hỏi cũng như đưa ra các từ vựng mà các bạn có thể sử dụng. Nhưng đọc chưa đủ, hãy kết hợp với việc xem video mẫu mình trả lời để học cách mình phát âm những từ đó như thế nào và CÁCH mình trả lời nhé. Hãy tự trả lời câu hỏi theo ý mình và luyện tập nhiều lần để nói tự nhiên nhé. Cheers!

Read more

IELTS Speaking #16 – Topic 1.13: Weather

Dưới đây là tổng hợp các câu hỏi và câu trả lời mẫu liên quan đến chủ để Weather. Cùng với đó là những phân tích về cách trả lời câu hỏi cũng như đưa ra các từ vựng mà các bạn có thể sử dụng. Nhưng đọc chưa đủ, hãy kết hợp với việc xem video mẫu mình trả lời để học cách mình phát âm những từ đó như thế nào và CÁCH mình trả lời nhé. Hãy tự trả lời câu hỏi theo ý mình và luyện tập nhiều lần để nói tự nhiên nhé. Cheers!

Read more
Page 1 of 212